Умови використання сайту та політика конфіденційності

ПЕРШ НІЖ КОРИСТУВАТИСЯ ВЕБ-САЙТОМ RD MEDIA, ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕЙ ДОКУМЕНТ.

Відкриваючи веб-сайт RD MEDIA, ви зобов’язуєтесь дотримуватись викладених далі положень та умов. ЯКЩО ВИ НЕ ПРИЙМАЄТЕ ЦІ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ, НЕ КОРИСТУЙТЕСЬ ЦИМ ВЕБ-САЙТОМ.

1. Згода

RD MEDIA надає вам можливість користуватися цим веб-сайтом («сайт RD MEDIA») на викладених далі умовах («Положення та умови»). Відкриваючи будь-яку сторінку цього веб-сайту RD MEDIA, ви погоджуєтесь дотримуватись цих Положень та умов. Ці Положення та умови можуть час від часу оновлюватись RD MEDIA без попереднього повідомлення про це. Кожного разу коли ви заходите на веб-сайт RD MEDIA, ви повинні перевіряти Положення та умови на наявність змін.

Використання сайту RD MEDIA, так само як і залишення персональної інформації Користувачем означає беззастережну згоду Користувача з цими Положеннями та умовами; в разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від використання сайту RD MEDIA.

2. Терміни та визначення

Користувач – фізична або юридична особа, яка використовує або має намір скористатися сервісами, що надаються на сайті RD MEDIA для досягнення певних цілей, що не суперечать чинному законодавству України та даним Положенням та умовам.

Сайт RD MEDIA – це сайт, що надає доступ до сервісів, що розташований в мережі Інтернет за адресою http://rdmedia.biz/

Сервіси – консалтингові послуги, що надаються, в тому числі, але не виключно, за допомогою сайту RD MEDIA.

3. Загальні положення

3.1. Метою функціонування сайту RD MEDIA є надання сервісів Користувачам.

3.2. Сервіси сайту RD MEDIA є публічними та відкритими. Під публічністю і відкритістю мається на увазі можливість надання сервісів для будь-якого Користувача мережі Інтернет при дотриманні даних положень та умов.

4. Права і обов’язки

4.1. RD MEDIA зобов’язаний:

4.1.1. Здійснювати обробку персональних даних у суворій відповідності до законодавства України про захист персональних даних;

4.1.1. Забезпечити інформування Користувачів у разі внесення змін до цих Умов.

4.2. RD MEDIA має право:

4.2.1. Видаляти зібрану інформацію відповідно до цих Умов;

4.2.2. Відмовити Користувачу в доступі до сайту RD MEDIA, у разі порушення ним цих Положень та умов, чинного законодавства України;

4.2.3. Призупинити доступ до сайту RD MEDIA повністю або частково з метою обслуговування, модернізації, відновлення безпеки та впровадження нових послуг за умови повідомлення.

4.3. Користувач зобов’язаний:

4.3.1. Дотримуватися чинного законодавства України;

4.3.2. Дотримуватися цих Положень та умов;

4.3.3. Надавати тільки точні, правдиві та достовірні дані;

4.3.4. Надавити тільки ті дані, що визначені RD MEDIA;

4.3.5. Підтримувати свої дані в актуальному, повному і достовірному стані;

4.3.6. Здійснювати доступ тільки засобами, що визначені RD MEDIA;

4.4. Користувач має право:

4.4.1. Отримати послуги у визначені RD MEDIA строки та на визначених RD MEDIA умовах;

4.4.2. Вносити зміни у надані дані;

4.4.3. Видалити інформацію про себе, у тому числі персональні дані, відповідно до цих Положень та умов.

5. Політика щодо захисту персональних даних та конфіденційної інформації

5.1. Персональна інформація, яку отримує і обробляє RD MEDIA

У межах цих Положень та умов під «Персональними» є персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно для виконання свого запиту і (або) для отримання зворотного зв’язку, і (або) в процесі використання сайту RD MEDIA, в тому числі прізвище, ім’я, по батькові, контактні дані (e-mail, телефон); стандартні дані, які автоматично отримуються http / https-сервером при доступі до Сайту та подальші дії Користувача (в тому числі IP-адреса); інформаційний трафік між Користувачем і RD MEDIA; для цілей проведення платежів і з метою обробки даних про здійснені Користувачами платежі, RD MEDIA може збирати інформацію про платіжні реквізити Користувача, в тому числі, але не обмежуючись, даними про сам факт проведення платежу, здійсненого через платіжні системи третіх осіб, а також окремі реквізити платника.

5.2. Способи збору персональних даних

5.2.1. Користувачі самостійно надають персональні дані для виконання свого запиту і/або отримання зворотного зв’язку.

5.2.2. RD MEDIA може просити Користувача надати свої персональні дані, при цьому вказуючи, чи надання персональних даних вимагається законодавством або договором, або чи така вимога є необхідною для укладення договору та/або сприяння укладенню договору, а також те, чи зобов’язані Користувачі надавати персональні дані та можливі наслідки ненадання персональних даних.     

5.2.3. RD MEDIA використовує файли cookie або подібні технології, які збирають певну інформацію про користування Сайтом RD MEDIA, коли Користувач заходить на Сайт, переглядає його або користується ним. Файл cookie є файлом даних, що розміщується на комп’ютері або мобільному пристрої, коли вони використовуються для відвідування сайтів.  RD MEDIA не надає можливості третім особам розміщувати файли cookie на пристрої Користувача. Протягом часу, коли Користувач не заходить на Сайт RD MEDIA, дані Користувача залишаються анонімними та RD MEDIA не може встановити зв’язок між Користувачем та будь-якою наданою інформацією.

5.3. Цілі збору і обробки Персональної інформації

5.3.1. Метою цих Положень та умов є забезпечення належного захисту інформації про Користувачів, в тому числі їх персональних даних, від несанкціонованого доступу і розголошення.

5.3.2. RD MEDIA здійснює обробку Персональної інформації з метою замовлення послуг RD MEDIA Користувачем.

5.3.3. Згода Користувача на обробку його Персональної інформації вважається наданою у момент, коли клієнт з власної волі залишає свої персональні дані на сайті RD MEDIA відповідно до сформульованої мети їх обробки.

5.3.4. RD MEDIA гарантує, що зібрана ним Персональна інформація є необхідною і достатньою для досягнення цілей збору і обробки, викладених в цих положеннях та умовах.

5.3.5. RD MEDIA здійснює збір і обробку Персональної інформації в наступних цілях:

5.3.5.1. надання можливості використання Сайту Користувачами;

5.3.5.2. зв’язок з Користувачем, в тому числі надсилання повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання сайту RD MEDIA, а також обробка запитів Користувача;

5.3.5.3. поліпшення якості сайту RD MEDIA, зручності його використання, розробка нових сервісів;

5.3.5.4. проведення рекламних кампаній;

5.3.5.5. надання таргетингової реклами;

5.3.5.6. здійснення розсилок інформації (комерційних електронних повідомлень), в тому числі по електронній пошті, а також відправлення sms-повідомлень, здійснення дзвінків на вказаний в анкеті телефонний номер.

Такі розсилки можуть здійснюватися як з використанням технічної інфраструктури серверів), так і третіх осіб.

5.3.5.7. проведення статистичних та інших досліджень, на основі знеособлених даних.

5.4. Користувач погоджується з тим, що RD MEDIA в процесі обробки персональних даних має право здійснювати з персональними даними наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, використання, передачу третім особам, в тому числі за межі України, знищення та інші необхідні дії в цілях виконання положень та умов і користування Сайтом.

5.5. Користувач погоджується з обов’язком негайно повідомити RD MEDIA про будь-яке порушення безпеки, що пов’язане з доступом до Сайту RD MEDIA.

5.7. RD MEDIA не розкриває третім особам і не поширює Персональну інформацію без згоди користувачів (крім випадків, передбачених законодавством України). Крім того, навіть при наявності згоди Користувача RD MEDIA не провадить розміщення Персональної інформації на загальнодоступних ресурсах в мережі Інтернет, оскільки таке розміщення не відповідає цілям збору та обробки Персональної інформації.

5.8. Ні в якому разі RD MEDIA не нестиме відповідальність за наслідки самостійного надання Користувачем Персональної інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб, в тому числі шляхом розміщення цієї інформації на загальнодоступних ресурсах в мережі Інтернет.

У будь-якому випадку Користувач має право запросити у RD MEDIA інформацію про умови надання доступу до його персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані.

5.9. RD MEDIA застосовує розумні і достатні заходи для захисту Персональної інформації Користувачів від випадкової втрати або знищення, від незаконної обробки, в тому числі незаконного знищення або доступу до персональних даних.

При цьому Користувач розуміє і погоджується, що в мережі Інтернет не може бути забезпечений абсолютний захист інформації від загроз, які в ній існують. Цим Користувач дає свою безумовну і безвідзивну згоду RD MEDIA визначати достатній рівень захисту персональних даних, способи і місце (територію) їх зберігання.

5.10. Користувач приймає і погоджується, що RD MEDIA ні за яких обставин не повинно нести відповідальність за втрату і / або поширення персональних даних, якщо така втрата та/або розповсюдження стали результатом дій, внаслідок провини або недбалості, третіх осіб.

5.11. RD MEDIA надасть Користувачу всю розумну допомогу і сприяння в захисті його прав і законних інтересів в судових розглядах з такими третіми особами.

5.12. Обробка персональних даних Користувача здійснюється з моменту надання персональної інформації Користувачем та до моменту припинення відносин між RD MEDIA та Користувачем.

5.13. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану ним Персональну інформацію або її частину.

5.14. Користувач також може надати RD MEDIA запит на видалення Персональної інформації, наданої ним. При цьому Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що таке видалення може спричинити неможливість використання сервісів RD MEDIA.

5.15. Заходи, що застосовуються для захисту Персональної інформації

RD MEDIA приймає необхідні технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.

RD MEDIA приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту Персональної інформації від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб. У той же час з метою забезпечення можливості нормального використання Сервісів RD MEDIA може користуватися послугами третіх осіб. Ні в якому разі RD MEDIA не нестиме відповідальності за порушення конфіденційності Персональної інформації, що настала випадково або в результаті неправомірних дій з нею третіх осіб. Користувач усвідомлює і розуміє, що вся Персональна інформація надається їм на свій ризик і під свою особисту відповідальність, і в разі будь-яких неправомірних дій третіх осіб щодо Персональної інформації Користувач погоджується виставляти претензії і позови безпосередньо до таких осіб.

6. Відповідальність

6.1. RD MEDIA не гарантує повноти, правильності та доступності сайту RD MEDIA, у випадку, якщо працездатності заважають будь-які зовнішні причини, на які RD MEDIA не може вплинути.

6.2. RD MEDIA не несе відповідальності за можливий несанкціонований доступ до персональних даних, якщо такий відбувся не з вини RD MEDIA.

6.3. RD MEDIA не несе відповідальність за повноту і достовірність інформації, що надається Користувачами.

6.4. Користувач несе особисту відповідальність за вчинені ним дії при використанні сайту RD MEDIA.

6.5. Користувач несе відповідальність за всю інформацію, надану ним, в тому числі за її достовірність, правдивість, повноту.

7. Вибір права, юрисдикція та місце провадження

Використання сайту RD MEDIA та цих положень та умов, використання сайту регулюється законодавством України. Якщо інше не передбачено законом, суди України мають виключну юрисдикцію та є єдиними органами вирішення будь-якого спору, який виникає з приводу використання сайту RD MEDIA чи цих Положень та умов, використання сайту або у зв’язку з ними.

Дані положення та умови відповідають законодавству України та міжнародним нормативно-правовим актам.

8. Інші умови

Якщо одне із положень цих Положень і умов є недійсним або визнається недійсним судом, це не буде впливати на чинність інших умов.